AAP VZW

Een beestige opdracht voor een beestige organisatie! AAP vzw plaatst de relatie tussen mens en dier centraal. Ze schakelen dieren laagdrempelig in om zo het welzijn van mens én dier te verhogen. 

Illustratie op postkaart niet door Bezig Bieke.