Peloes VZW

Peloes VZW was een groepsopdracht aan de AP Hogeschool. We kregen toen de opdracht om een rebranding te ontwerpen en een campagne op te zetten.

Peloes vzw organiseert voorstellingen voor mensen met een ernstige meervoudige en mentale beperking, evenals voor personen met dementie. Ook zij willen en kunnen genieten van theater, concerten en poëzie, op voorwaarde dat dit is aangepast aan hun specifieke manier van contact maken met de wereld.