Sensitea

Sensitea is een vrij brandingproject dat ik heb uitgevoerd tijdens mijn stage bij Sidekick Mechelen. ‘Sens’ staat voor zintuigen, maar ook voor emoties die worden aangewakkerd door een bepaald zintuig.